martes, 25 de noviembre de 2014

La Sanitat que volem


La Sanitat que volem


Té que ser una sanitat realista i a l’abast de tothom on es duguin a terme totes aquelles accions que tenen com objectiu millorar la salut i el benestar dels nostres ciutadans. També s’han de garantir i millorar la qualitat dels serveis de salut, individuals i col·lectius.

La sanitat que El Pi de Son servera proposa es consolida sobre tres punts essencials:

Prevenció i protecció dels recursos naturals , del nostre medi ambient: El control de la contaminació dels nostre sol, l’aigua, l’aire, els aliments.

Prevenció i promoció sanitària encaminat al foment dels hàbits de vida saludables, l’educació sanitària a les escoles i als centres d’atenció primària i facilitar la participació ciutadana a la presa de decisions que afecten la nostra salut.

Quedi clar que per nosaltres, la promoció de la salut es prevenir les malalties i rehabilitar els nostres malalts.

La Restauració sanitària equival a parlar de rehabilitació i, per tal, volem facilitar l’accés dels ciutadans als  4 serveis de salut essencials como són: el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació, la prevenció i la promoció de la salut.

Els serveis socials que volem,

Han de ser accessibles  per tothom i que garanteixin la cobertura i proximitat pels més necessitats. Nosaltres volem assentar  els serveis socials bàsics sobre  la planificació per tal d’aconseguir l’eficàcia i  rendibilitat dels serveis socio-sanitaris.

Al municipi de Son Servera gaudim  ja d’un eficient i eficaç Pla Municipal de Serveis Socials  i d’un gran equip humà per tal d’aconseguir polítiques eficients i eficaces. Una feta clau ha estat la d’establir un canal de col·laboració i comunicació permanent amb els professionals del municipi i amb altres institucions com l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Per tot això, el Pi de Son Servera es compromet a contribuir per la millora dels programes i equipaments necessaris per tal de proveir dels millors serveis pels nostres usuaris que són els nostres conciutadans.

No hay comentarios: